Het schrijven van een recensie - vrijheid van meningsuiting

Valt het schrijven van een recensie op Stagerecensies onder 'vrijheid van meningsuiting'? Wij van Stagerecensies zijn van mening van wel. En wel om de volgende redenen:

De vrijheid van meningsuiting ligt verankerd in ons systeem. In artikel 10 in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in artikel 7 van de Nederlandse Grondwet en in de Belgische Grondwet. Vrijheid van meningsuiting is ons goed recht. Dus ook het schrijven van een recensie over een (oud) stagebedrijf waar je stage hebt gelopen: jij mag je mening over dit bedrijf delen. Goed of slecht.

Mag er dan alles geschreven worden?

Nee, want er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Het Nederlands starfrecht richt zich tegen smalend taalgebruik, het aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad vallen daaronder). 

Betekent het dan dat ik niet negatief mag spreken of schrijver over iemand of een bedrijf omdat deze dat als smaad of laster kan opvatten? Dat zeker niet, want als jij iets als persoonlijk slecht vindt, dan mag dat. 

Stel je eet een hamburger in een restaurant en schrijft daarna op Twitter dat je de hamburger niet te vreten vond, zo vies! Is dat dan smaad of laster? Nee, dat is je persoonlijke mening. Mocht je nou op Twitter schrijven dat het restaurant muizen over de vloer had lopen en dat je ziek bent geworden van de hamburger (terwijl dit niet het geval was) dan pleeg je wel smaad/laster.

Hoe controleer je of iemand de waarheid spreekt? 

Als het gaat om 'smaak' (ik vind die hamburger vies) dan is dit de waarheid. Dit vind de persoon in kwestie. Zo werkt het ook bij een mening over een stagebedrijf. 'Ik vind het een slecht stagebedrijf' mag dus. Het zeggen dat je 'uitgebuit' werd of 'slavenarbeid' mag niet: dat kan beschouwd worden als laster.

Controleren jullie de recensies op Stagerecensies?

Wij controleren elke recensie die op Stagerecensies geplaatst wordt. Mochten we zien dat er grof taalgebruik, beledigingen, scheldwoorden of laster/smaad in voor komt, dan verwijderen we de recensie of passen we deze aan.

Negatieve recensies die geen smaad/laster bevatten maar toch negatief van aard zijn, mogen dus gewoon op Stagerecensies blijven staan. Zelfs al klaagt het stagebedrijf in kwestie erover. Het is namelijk de mening van de (ex)stagiair en die mag vrij gepubliceerd worden. 

Daarbij willen we wel vermelden dat wij nooit welwillend een recensie toelaten op Stagerecensies die een bedrijf schade zou toebrengen. Negatieve recensies zijn toegestaan, maar vernietigende recensies plaatsen wij niet. 

07 12 2015
webdesign door eNick